fbpx

WAT DOET EEN LIFE COACH

Wat doet een life coach?

Een vraag die dikwijls opduikt als ik mezelf voorstel is: Wat is een life coach? Wat doet een life coach juist? En waarvoor kan ik bij een life coach terecht?

Een life coach is een soort welzijnsprofessional die mensen helpt vooruitgang te boeken in hun leven en meer voldoening te krijgen in wat zij doen, zowel in de privé- als in de werksfeer. Een life coach helpt zijn cliënten bij het verbeteren van hun relaties (werk en privé), hun carrières en het dagelijks leven.

Een life coach helpt je:

 • doelen te verduidelijken, die dichter aanleunen bij wie je in essentie bent
 • de obstakels of patronen die je tegenhouden te identificeren

om vervolgens acties of stappen uit te werken om elk obstakel te overwinnen.

Bij het opstellen van jouw doelen richt een life coach zich op wie jij bent en wat jouw unieke vaardigheden en talenten zijn. Door je te helpen om terug dichter bij jezelf te komen en jouw sterke punten optimaal te benutten, biedt een life coach de ondersteuning die je nodig hebt om langdurige verandering te bereiken. Het resultaat daarvan is dat je bezield leert te leven en voldoening ervaart in wat je doet en wie je bent.

Wat een life coach voor jou kan doen

Met life coaching zal je in staat zijn om je potentieel op elk gebied te maximaliseren. De voordelen die je ervaart door te werken met een life coach, zijn afhankelijk van wat jouw specifieke doelen zijn.

De opdracht van onze Aplus life coaches bestaat erin om:

 • een veilige plek te bieden waar jij volledig jezelf kan zijn
 • onvoorwaardelijk in jou te geloven
 • zonder te oordelen naar jou te luisteren.

Een life coach stelt de vragen die je jezelf nog niet hebt gesteld of niet durft te stellen. Eerlijk gezegd belooft elke coach jou dat. Een goede coach durft echter een stapje verder te gaan door jou te durven confronteren en de spiegel voor te houden die jij nodig hebt om te groeien.

Tijdens de sessies zal jouw life coach jou inspireren, motiveren, inzichten geven en jou nieuwe mogelijkheden laten zien.

 • je vertrekt vanuit de wetenschap dat niets te gek is, te groot, te absurd of onmogelijk is;
 • je start met het geloof dat jouw doel realistisch en haalbaar is;
 • jouw taak is om eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf;
 • je engageert je om te willen veranderen wat niet goed voelt;
 • er is niemand in de hele wereld die beter ‘jou’ kan zijn dan jij zelf!

Veel mensen zien het werken met een life coach als een manier om de kloof te overbruggen tussen je huidige omstandigheden en het leven dat je zou willen leiden. Hier volgen enkele van de positieve resultaten die kunnen voortvloeien uit het samenwerken met een life coach:

 • bezield gaan leven en werken
 • heel goed weten wat wel of niet goed voor je is en durven kiezen
 • dichter bij jezelf staan en het gevoel ontdekken wat het is om jezelf waardevol genoeg te vinden
 • lang gekoesterde angsten en zorgen overwinnen
 • verhoogde creativiteit
 • gezondere work-life balance
 • hechtere relaties met vrienden en familie
 • beperkende overtuigingen kennen en loslaten
 • verbetering van relaties en communicatieve vaardigheden

Bovendien werken mensen vaak samen met een life coach om barrières te overwinnen die in de weg staan van een gezonde relatie, zowel privé- als op werkvlak. Andere mensen zoeken naar life coaches voor hulp bij het uitwerken van hun passie en het uitstippelen van hun ideale carrièrepad.

Omdat onze life coaches met trajecten werken – met sessies die doorgaans op regelmatige basis plaatsvinden over een langere periode – kunnen zij ervoor zorgen dat hun cliënten toepassen wat nodig is om significante en duurzame verandering te ervaren.

Naast het bieden van de ondersteuning en motivatie, die essentieel zijn om het momentum te behouden, observeren onze coaches wanneer een cliënt vastloopt of zijn doelen opnieuw moet bijstellen. Hierdoor bereiken onze cliënten hun doelen vaak sneller en efficiënter dan wanneer ze alleen zouden werken of met een coach die enkel het korte termijn oplossingsgerichte resultaat voor ogen houdt.

Verschil Tussen Life Coach En Therapeut
Lees ook mijn blog Wat is Coaching?

Hoe verloopt een traject bij een life coach?

Het intakegesprek

Na een eerste contact per telefoon maken onze life coaches met jou een afspraak voor een intakegesprek. Deze persoonlijke kennismaking staat in het teken van jouw uitdagingen en doelstellingen.

Het eerste kennismakingsgesprek heeft als doel om jouw situatie in kaart te brengen. De coach zal met jou aftoetsen of jij werkelijk klaar bent voor coaching en wat het meest optimale traject is voor jou. Na dit intakegesprek voelen jullie of er een wederzijdse match is en welk traject jij wil afleggen.

Het life coaching traject – een traject op maat

Na dit intakegesprek heb je beslist of je al dan niet in een traject stapt. Dit houdt in dat je, samen met je life coach, een traject uitstippelt in functie van jouw doelstellingen.

Jullie leggen samen een volgende afspraak vast en bekijken van daaruit welke acties jij zal ondernemen om jouw doelstellingen te realiseren.

Wanneer jullie vervolgens het life coaching traject opstarten, gaat het echte werk van start. In een eerste sessie duikt jouw coach éénmalig in het verleden om de rode draad aan patronen duidelijk te stellen.

Na dit gesprek is het niet nodig om nog langer in het verleden te blijven hangen. Je verleden verandert toch niet meer. Eens we de patronen kennen die de oorzaak zijn van je problemen, is verdere analyse van het verleden overbodig wat ons betreft. Het is volgens ons niet nodig om jarenlang in therapie te gaan en je verleden kapot te analyseren.

Vervolgens neemt je coach je denkbeeldig mee naar 5 jaar later. We helpen je om jouw toekomstige plaatje te beschrijven alsof we effectief 5 jaar verder zijn en alles gerealiseerd is wat jij wenste. Dit is geen evidente oefening. Probeer het maar eens. Je onderbewustzijn komt er namelijk constant tussen om je tot de huidige realiteit terug te roepen.

Het vertelt je dat je realistisch moet blijven en gooit er je huidige probleem tussen om je duidelijk te maken dat wat je wenst onmogelijk is. Pas nadat we de visie scherp hebben van waar jij naartoe wil, gaan we in volgende sessies aan de slag met de tools en inzichten die nodig zijn om richting die visie te werken.

Bij Apluscoaching staan we voor out-of-the-box denken vanuit een onbevooroordeelde, respectvolle en gemoedelijke werkwijze.

Apluscoaching | Life Coaching
Apluscoaching | Life Coaching

Waarom zou je moeten overwegen om met een life coach te werken?

Veel mensen zoeken naar een life coach voor begeleiding bij een belangrijke levensverandering, zoals bij de start van een nieuwe carrière of als mensen vastzitten met belangrijke levensvragen.

Dikwijls hebben mensen wel een idee wat ze willen doen, wat ze willen bereiken, zowel op privé als op professioneel vlak, maar weten ze niet goed hoe eraan te beginnen. In veel gevallen wenden mensen zich echter ook tot een life coach voor hulp bij het opbouwen van een gelukkiger, zinvoller en voldaan leven.

Er zijn een aantal aanwijzingen dat het werken met een life coach nuttig voor je kan zijn. Deze tekens omvatten:

 • je bent dikwijls prikkelbaar
 • hoge niveaus van stress en/of angst
 • onvermogen om slechte gewoonten te doorbreken
 • gebrek aan voldoening in je sociale leven
 • aanhoudend gevoel van ontevredenheid op het werk
 • gevoel van geblokkeerde creativiteit

In de afgelopen jaren hebben life coaches aan belang gewonnen. Inderdaad, een groeiend aantal creatievelingen, leidinggevenden en ondernemers werken nu samen met life coaches om succes te behalen in hun professionele en persoonlijke leven.

Misvatting

“Coaching is alleen voor mensen die problemen hebben of het alleen niet redden.”
Vergelijk het met een top atleet die ook samenwerkt met verschillende coaches om de prestaties te verbeteren. Life coaching is voor iedereen die zijn prestaties wil verbeteren – of je nu vooruit wilt op het werk, meer betekenisvolle persoonlijke connecties wilt maken of gewoon voldoening en zingeving in je leven zoekt.

Starten Als Life Coach
Starten Als Life Coach

Wat is een goede life coach?

Een goede coach doet veel aan zelfreflectie en neemt regelmatig de tijd om stil te staan bij zichzelf. Je bent niet vanzelfsprekend een goede coach van zodra je een certificaat of enige tijd ervaring op je palmares staan hebt.

Een goede coach is ook iemand die aanwezig is bij zijn cliënt. Als cliënt kom jij bij een life coach met vraagstukken en is er misschien ook chaos in alle vragen waar jij mee zit.

Onze Aplus coaches beschikken over een aantal belangrijke basisvaardigheden in coaching en hebben geleerd om de essentie in sneltempo naar boven te brengen en niet te focussen op de verhalen en de trauma’s.

Een goede coach doet ook niet aan pleistercoaching, waarmee ze pijn of trauma uit de weg gaan. Zo ontnemen ze zichzelf en de cliënt belangrijke inzichten. De Aplus coaches gaan pijn en trauma niet uit de weg, maar helpen zowel zichzelf als hun cliënten om via die pijn naar onderliggende gevoelens en behoeften te zoeken.

Goede life coaches durven te vertragen en werken vanuit een lange termijn visie en diepgang om zo tot langdurige resultaten te komen.

Verschil tussen een life coach en een therapeut

De basisprincipes van life coaching onderscheiden zich van therapie.

Life coaches stellen geen diagnose van de mensen met wie ze werken, terwijl therapeuten ziektes en pathologieën bepalen zodat hun patiënten klinisch kunnen worden behandeld.

Therapeuten analyseren het verleden van hun cliënt als een hulpmiddel voor het begrijpen van huidig ​​gedrag, terwijl life coaches huidig ​​problematisch gedrag identificeren en beschrijven, zodat de cliënt eraan kan werken om toekomstgericht verandering te brengen in hun situatie.

Met andere woorden, therapeuten richten zich op ‘waarom’ bepaalde gedragspatronen optreden en coaches werken aan het ‘hoe’ om naar voldoening toe te werken.

Wanneer je naar een life coach versus een therapeut kijkt, is het belangrijk te erkennen dat therapeuten cliënten helpen hun onderbewuste en onbewuste geest te verkennen en te begrijpen. Hun doel in deze verkenning is een diep begrip van gedrag en patronen.

Life coaches richten zich op de acties en resultaten van een individu. Life coaches meten het succes van hun cliënt met specifieke gedragsresultaten en doelen.

Therapie en life coaching delen bepaalde eigenschappen en doelstellingen. Of je er nu voor kiest om met een life coach of therapeut te werken, beide zijn er om cliënten in staat te stellen positieve veranderingen in hun leven aan te brengen en productiever te worden.

Hoewel therapeuten diagnosticeren en behandelen vanuit een gezondheidszorgperspectief, zijn niet alle therapiecliënten ziek. Veel gezonde mensen zoeken de hulp van zowel therapeuten als life coaches. Therapeuten kunnen soms werken met specifieke resultaten in gedachten, zoals het stoppen van een bepaald problematisch gedrag.

Ondanks incidentele overlappingsgebieden zijn het werk en de processen van therapeuten en life coaches echter verschillend.

Misvatting

“Iedereen kan een life coach zijn en coaches hebben geen opleiding nodig.”
Dit is niet het geval. De meest effectieve life coaches moeten over de juiste mix van expertise en bekwaamheid beschikken. Dit zorgt ervoor dat ze cliënten goed kunnen aanmoedigen en tegelijkertijd de kernproblemen die in elk geval aandacht verdienen, kunnen bepalen en oplossen.

Wij zien coaching als een levenshouding, iets wat je in je dagdagelijkse omgang met anderen toepast om het beste uit jezelf en je omgeving te halen. In die zin is het onze overtuiging dat een goede life coach voortdurend blijft leren en groeien. Een goede coach volgt volgens ons ook zelf coachingsessies om de eigen blinde vlekken te onderzoeken. Een goede coach vindt trouwens nooit over zichzelf dat hij of zij “nu wel genoeg weet” na één of meerdere opleidingen. In de school van het leven raak je namelijk nooit afgestudeerd.

Zelf Coach Worden

Mogelijke valkuilen

Voordat je een afspraak maakt bij een life coach, zijn er een paar mogelijke valkuilen waar je op moet letten:

 • Verwacht niet direct resultaat. Je life coach kan je helpen plannen te maken, problemen aan te pakken en te werken aan het bereiken van je doelen, maar het is belangrijk om te onthouden dat deze dingen tijd kosten. Als je op zoek bent naar een onmiddellijke verandering in je leven of een onmiddellijke transformatie, dan kan je best voor ogen houden dat zoiets niet bestaat. Zoals vele goede dingen in het leven, moet je er hard en lang voor werken. Kom je een coach tegen die jou dat wel belooft, hou je dan al maar vast klaar voor de teleurstelling die daar op volgt.
 • Overweeg of jouw coach geschikt is voor jouw behoeften. Niet alle life coaches benaderen een probleem op dezelfde manier. Wat je uit het proces haalt, kan veel te maken hebben met het soort relatie dat je hebt met je coach. Zoek een coach die geschikt is om te werken met jouw persoonlijkheidstype en aanpak om problemen op te lossen.
 • Zoek geen life coach om ernstige psychische problemen aan te pakken. Een life coach is geen therapeut, psycholoog of psychiater. Als je symptomen van een psychische aandoening ervaart , zoals depressie of angst, moet je met jouw huisarts of therapeut overleggen om jouw behandeling te bespreken. Life coaches kunnen advies geven dat jouw welzijn kan verbeteren, maar dat betekent niet dat ze jou een geestelijke gezondheidsbehandeling kunnen geven. Omgekeerd is een therapeut, psycholoog of psychiater ook geen coach. Zie je een therapeut die zich ook coach noemt, dan heb je mogelijk te maken met een ‘wannabe’ – iemand die niet kan kiezen uit angst om niet genoeg cliënten te hebben of die wel graag coach wil zijn, maar bang is om de titel van therapeut los te laten omdat die titel meer gesteund wordt door onze maatschappij. Een goede coach leert jou om te durven kiezen voor wat écht bij je past. Het is wat ons betreft evident dat die coach datzelfde dan ook durft te doen in eigen werk en leven.

Veel gestelde vragen over life coaching

Wat is het verschil tussen een life coach en een therapeut?2021-01-17T11:08:22+01:00

Wat is het verschil tussen een life coach en een therapeut?

Therapeuten analyseren het verleden van hun cliënt als hulpmiddel voor het begrijpen van huidig ​​gedrag, terwijl life coaches eenvoudig huidig ​​problematisch gedrag identificeren en beschrijven, zodat de cliënt eraan kan werken om ze aan te passen. Therapie en life coaching delen bepaalde eigenschappen en doelstellingen.

Lees ook mijn blog Life Coach vs Therapeut

Life coaching: Wat mag je verwachten?2021-01-19T10:18:34+01:00

Life Coaching: wat mag je verwachten?

 • Tijdens de eerste life coaching-sessie zal een algemeen beeld van iemands leven worden geschetst, alvorens te identificeren welk gebied ze willen verbeteren of waar ze momenteel niet tevreden mee zijn.
 • De life coach en cliënt zullen doelen overeenkomen die tijdens sessies worden opgesplitst in meer haalbare doelen.
 • Het is dan aan het individu om aan de slag te gaan met de technieken die hen zijn geleerd en te werken aan wat is overeengekomen.

Lees ook mijn artikel Wat is Coaching?

Wat gebeurt er tijdens een life coaching sessie?2021-04-26T10:22:45+02:00

Sessies bij een life coach duren meestal tussen de 60 minuten tot 1,5u (afhankelijk van de life coach die u kiest). Een life coach moet ook ondersteuning en feedback bieden om u te helpen gefocust te blijven op uw doelen en zal u af en toe taken en doelstellingen geven om buiten sessies aan te werken.

Lees ook mijn artikel Wat is coaching?

Waarmee kan een life coach helpen?2021-01-19T10:18:26+01:00

Coaches werken niet aan problemen uit het verleden of trauma’s. Life coaches zijn geen psychologen of psychotherapeuten. De meeste life coaching-klanten zijn gezonde, succesvolle mensen die misschien een beetje vastzitten of gewoon een grote verandering in hun leven willen maken en de steun van hun eigen persoonlijke coach willen hebben.

Lees ook mijn artikel over De Basishouding van een Goede Coach

Wat zijn de voordelen van een life coach?2021-01-17T11:12:12+01:00

6 Manieren waarvan u kunt profiteren bij Life Coaching

 1. Duidelijkheid krijgen over wat je wilt.
 2. Verbetering van je (zelf)vertrouwen.
 3. Door obstakels, angst en onzekerheden te overwinnen, loop je voorop.
 4. Erkenning van de mogelijkheden voor je leven.
 5. Een plan opstellen om uw doelen sneller te bereiken.
 6. Iemand om u verantwoordelijk te houden.

Lees ook mijn artikel over De Basishouding van een Goede Coach

Wat doet een life coach precies?2021-01-17T11:12:49+01:00

Een life coach stimuleert en begeleidt cliënten bij een reeks professionele en persoonlijke kwesties. Life coaching staat los van het geven van advies, consulting, counseling, mentoring en het toedienen van therapie. Je zou een coach inhuren om je te helpen met specifieke professionele projecten, persoonlijke doelen en overgangen.

Lees ook mijn artikel Coachende Vaardigheden

Door |2021-09-22T10:45:51+02:00september 21st, 2021|

Deel dit bericht!

Over de auteur:

APLUS GROUP BV

Apluscoaching