Leadership Coaching

Leiderschap is een levenslange reis die begint met zelfbewustzijn.

In onze leadership coaching trajecten ligt de focus op je authenticiteit en persoonlijkheid als ondernemer/manager.

Dit traject is maatwerk waarbij jij – de coachee – “gestretched” wordt. Dit wil zeggen dat we jou in eerste instantie tools en inzichten aanreiken om jezelf te leren begrijpen en je vaste patronen te doorbreken. Doordat je ontdekt welke patronen jou niet helpen om op een goede manier impact te hebben op jouw collega’s en medewerkers, kom je bijna vanzelf in een groeibeweging.

Authentiek ondernemen en leidinggeven is daarbij een logisch gevolg dat uit onze leadership coaching voortkomt.

Wat is leadership coaching?

Wat houdt leadership coaching in? Om het te begrijpen, moet je eerst de twee afzonderlijke concepten coaching en leiderschap onderzoeken.

De definitie van coaching

Coaching is een term die veel wordt gebruikt, waarbij de betekenis altijd enigszins afhangt van de situatie waarin deze wordt gebruikt. In de Oxford Dictionary wordt het werkwoord ‘to coach’ gegeven met de volgende definities:

Bij het proces gaat het erom dat de ene persoon de ander helpt om iets te verbeteren, ontwikkelen, bereiken en leren. Het kan gaan om het verwerven van een nieuwe vaardigheid en inzichten of het versterken van bestaande kwaliteiten. De focus ligt over het algemeen op attitudes, gedragingen en kennis, maar coaching kan ook worden gebruikt voor fysieke en spirituele ontwikkeling.

Coaching kan plaatsvinden in verschillende situaties, van officiële organisaties tot particuliere instellingen, in het openbaar en privé. Je kunt zelfs coaching tegenkomen onder de vorm van grootouders die hun kleinkind een nieuwe maaltijd leren koken. Daarom kan coaching informeel of formeel zijn, met verschillende structuren in de manier waarop wordt gecoacht. De gebruikte technieken en methoden kunnen variëren, afhankelijk van door wie, waar en wat je probeert te ontwikkelen of te verbeteren.

Lees ook ons artikel: Wat is Coaching?

Leadership Coaching | Maak Een Afspraak | Apluscoaching

De definitie van leadership

Hoe zit het met leiderschap? Waar verwijzen we naar als we leiderschap bespreken? Als je de “definition of leadership” in Google inbrengt, ontvang je ongeveer 1,7 miljard resultaten, waarbij elke website en persoon de handeling anders omschrijft. In wezen verwijst het woord naar het vermogen om een ​​groep mensen naar een specifieke doelstelling of visie te leiden. Het omvat het vermogen om ondergeschikten te inspireren, te motiveren en te ontwikkelen tijdens het proces om de gedeelde doelen te bereiken.

De subtiele verschillen in definitie komen voort uit de verschillende leiderschapsstijlen, d.w.z. de strategieën en de stijlen die leiders gebruiken om te inspireren, motiveren en ontwikkelen. Luister naar het interview waar leiderschapsexpert John C. Maxwell zijn kijk geeft op wat leiderschap betekent.

In dit fragment geeft John C. Maxwell, de N°1 in de wereld wat leiderschap aangaat, zijn visie en ontwikkeling in leiderschap. Het komt er voor hem op neer dat leiderschap voornamelijk gaat over de positieve impact die je op anderen hun leven hebt. In die zin vind je leiderschap in alle levensdomeinen terug, van ouderschap tot CEO. Het concept op zichzelf is sterk afhankelijk van het vermogen om anderen op een ondersteunende manier te bekrachtigen.

Leadership coaching definiëren

Dus, wat is dan de definitie van leadership coaching? Leadership coaching, ook wel business- of executive coaching genoemd, gaat in wezen over leiderschap. Het gaat om het verbeteren van iemands capaciteiten en vaardigheden om leiding te geven en om de organisatie te helpen haar operationele doelstellingen te behalen. Het gaat erom het vermogen van de persoon om als leider te presteren te vergroten en de visie te verwezenlijken.

Hoewel leiderschap is gebouwd op waarden en zachte vaardigheden (soft skills), zoals emotionele intelligentie, richt leiderschapscoaching zich niet alleen op het stimuleren van persoonlijke groei. Persoonlijke ontwikkeling maakt deel uit van het proces, maar de coaching gaat ook dieper in op de specifieke behoeften van de organisatie. Het idee is om de persoon een beter begrip te geven van zaken als het creëren van een visie, het stellen van realistische doelen, enzovoort.

Leadership coaching is opgebouwd rond de verschillende coachingstrategieën. Het kan gaan om een-op-een-interacties of om een ​​groepselement als onderdeel van de strategie. Verschillende leadership coaching programma’s en mentoren passen verschillende methoden toe, van technische hulp tot consultancy. De sleutel is om de persoon te helpen bij het vinden van duurzame gedragsverandering en om het leven van de persoon ten goede te veranderen, zowel privé als openbaar.

Leadership coaching concreet!

Het doel van leadership coaching is het verbeteren van het vermogen van de leider/manager om leiding te geven en specifieke organisatiedoelstellingen te bereiken. Daarom is leadership coaching niet hetzelfde als life coaching. Niettemin, omdat goed leiderschap zo vaak verbonden is met persoonlijke waarden en kenmerken, en het onmogelijk is om je persoonlijke leven aan de deur van het kantoor te laten, is er een mate van overlap tussen beide.

Leadership coaching kan ook persoonlijke problemen aanpakken alsook alle domeinen die de coachee ervan weerhouden om de carrièredoelen te bereiken. Het proces kan nuttig zijn om de persoon te helpen bij eigen persoonlijke groei en om communicatieve vaardigheden met anderen te verbeteren.

Kortom, het coachingproces gaat over feedback, zelfreflectie en diepere analyse van gedrag en vaardigheden. De coach is er om de coachee te helpen zich te concentreren op de belangrijkste kwesties en om de sterke en zwakke punten van zijn/haar leiderschap te verbeteren.

Leadership coaching gaat over jezelf ontwikkelen als leider en als persoon. Het gaat erom je zelfbewustzijn te vergroten en jouw capaciteiten te verbeteren om het bedrijf waarvoor je werkt te helpen bloeien. Maar afgezien van de voordelen van organisatorische efficiëntie, zal je ook voordelen behalen in je eigen carrièrepad.

Je bent beter in staat je talent te waarderen en te gebruiken, en je krijgt leiderschapskwaliteiten waardoor je een betere leider wordt. Het helpt je je visie te definiëren en in de richting te groeien die je wilt. Om de echte magie uit de coaching te halen, moet je bereid zijn om het pad van hard werken te bewandelen. Leadership coaching gaat niet over comfort – het vereist inzet en veerkracht, net als leiderschap.

Hoe gaan we tewerk?

Intake gesprek

Na een eerste contact per telefoon maak ik met jou een afspraak voor een intakegesprek. Deze persoonlijke kennismaking staat in het teken van jouw uitdagingen en doelstellingen en die van de organisatie waarin je werkt. Hierna werken we een programma uit op maat in functie van de doelen en verwachtingen voor jouw bedrijf.

Het coaching traject

Na dit intakegesprek heb je beslist of je al dan niet bij mij in traject stapt. Dit houdt in dat we een traject uitstippelen in functie van de doelstellingen van jouw bedrijf.

Apluscoaching staat voor een onbevooroordeelde, discrete en gedreven manier van werken.

Maak een afspraak

[wpforms id="27753"]