MBTI Workshops

Business Coaching

De afdeling Business Coaching van Apluscoaching organiseert deze MBTI workshops zodat jouw teamleden in eerste instantie zicht krijgen op hun eigen energiehuishouding en persoonlijkheidsvoorkeuren. Tegelijk zien zij ook duidelijk de onderlinge verschillen tussen zichzelf en de collega’s die zich situeren op vlak van:

 • Wat energie geeft of wat energie vraagt
 • Hoe zij met informatie omgaan, welke “taal” spreekt elk teamlid
 • Op welke manier zij het liefst beslissingen nemen
 • Hoe zij het liefst met de omgeving omgaan

Eens elk teamlid de verschillen begrijpt, wordt het makkelijker om deze om te buigen naar aanvulling op mekaar. In deze praktijkgerichte workshop wordt een sterke basis gelegd voor levenslange persoonlijke ontwikkeling en groei voor zowel elke deelnemer als het team en de onderneming waarin zij werken.

De MBTI workshops zijn in eerste instantie een aanrader voor leidinggevenden, HR officers, management, collega’s binnen 1 team of bedrijf.

Business Coaching

Het is een sterke aanrader voor wie op een respectvolle manier wil samenwerken en communiceren met collega’s.

Basisworkshop
More & Better Team Interactions

Betere interacties tussen teamleden door kennis en inzicht in persoonlijkheden en aanvaarding van onderlinge verschillen

Uitdagingen

 • Je staat voor veranderingen en ondervindt hierbij weerstand vanuit de medewerkers – hoe daarmee om te gaan?
 • Communicatie tussen collega’s verloopt moeizaam, ze blijken elkaar totaal niet te kunnen of willen begrijpen
 • Er ontstaan regelmatig spanningen rond taken of projecten – alsof één persoon moet veranderen opdat iedereen terug efficiënter kan werken
 • Hoe omgaan met onderlinge verschillen en eigenaarschap ontwikkelen?
`Business Coaching

MBTI feedback sessie – basisworkshop (halve dag)

Tijdens deze workshop ontdekken leidinggevenden en staff waarom men weerstand ondervindt bij verandering en waarom communicatie soms moeizaam loopt. De workshop biedt een constructief en flexibel kader voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten.

De deelnemers krijgen tijdens de workshop diepgaand inzicht in persoonlijke beweegredenen en interactie in een groep. Meer nog, ze krijgen meer duidelijkheid over energiehuishouding (wat geeft energie en wat zuigt energie), wat hebben medewerkers nodig om zich goed te voelen en optimaal te functioneren. Met deze kennis komen de deelnemers tot zelfaanvaarding en aanvaarding van verschillen met anderen. Ze krijgen daarbij een aantal concrete tools en tips met als uiteindelijk doel een betere samenwerking binnen het team.

Om bovenstaande uitdagingen aan te pakken, richt ik me in de oefeningen meer specifiek op:

 • vergader- en communicatiestijlen tussen diverse persoonlijkheden
 • welke info is voor de verschillende persoonlijkheden belangrijk in omgang met veranderingen
 • hoe gaan diverse persoonlijkheden met taken en deadlines om – wat hebben ze nodig om het best tot hun recht te komen in samenwerkingen

Aanpak

Deze interactieve en praktische workshop is een evenwichtige mix van informatie en oefeningen. De deelnemers worden gemotiveerd om hun managementstijl aan te scherpen in functie van hun team(s). Elke deelnemende leidinggevende vervolledigt op vrijwillige basis vooraf een MBTI-vragenlijst.

Doelstelling/learnings

 • Energiehuishouding: elke deelnemer ontdekt zijn/haar eigen voorkeurprofiel, wat energie geeft en waar energielekken zitten
 • Conflicthantering: door zelfkennis en aanvaarding van verschillen met anderen
 • Communicatie: inzicht in het verschil in “taal” en daarbijhorende misverstanden
 • Besluitvorming en waardering: inzicht in verschillen bij besluitvorming, waardering en omgaan met conflicten
 • Teamontwikkeling: teams ontdekken hoe ze omgaan met deadlines
Vraag een offerte aan

Integratieworkshop
More & Better Team Interactions

Betere interacties tussen teamleden door kennis en inzicht in persoonlijkheden en aanvaarding van onderlinge verschillen

Uitdagingen

 • Hoe als change ambassador omgaan met kritische vragen en weerstand tegen verandering?
 • Hoe verandering communiceren rekening houdend met de diverse MBTI dimensies?
 • Implementatie van MBTI basis naar concrete praktijksituaties.
 • Hoe diverse MBTI profielen inbrengen in diverse projecten en/of vergaderingen om efficiëntie te bereiken?
Mbti Workshops Apluscoaching

MBTI integratieworkshop (halve dag)

Tijdens deze workshop bouwen we verder op de kennis en inzichten die opgedaan werden in de MBTI basis workshop. We gaan over tot concrete integratie van het geleerde.

De deelnemers krijgen tijdens de workshop concrete oefeningen waarin ze het theoretische kader leren omzetten naar de voor hen relevante realiteit. Ze krijgen daarbij een aantal concrete tips.

Om bovenstaande uitdagingen aan te pakken, richt ik me in de oefeningen meer specifiek op:

 • Vergaderingen en/of projecten laten verlopen volgens een MBTI-rolverdeling
 • Verandering communiceren rekening houdend met eigen MBTI-profiel
 • Welke profielen hebben welke “taal” nodig
 • Inzicht op verschillende stressreacties bij de diverse profielen

Aanpak

Deze interactieve en praktische workshop is een evenwichtige mix van informatie en oefeningen. De deelnemers worden gemotiveerd om hun managementstijl aan te scherpen in functie van hun team(s).

Doelstelling/learnings

 • Conflicthantering: door zelfkennis en aanvaarding van verschillen met anderen
 • Communicatie: tips en tricks om met onderlinge afspraken een betere verstandhouding en vlottere communicatie te bereiken
 • Change management: zicht op wat de manager zelf nodig heeft om stress te voorkomen in een veranderende omgeving
 • Change management: zicht op wat teamgenoten nodig hebben om stress te voorkomen in tijden van verandering
 • Teamontwikkeling: teams ontdekken hoe ze persoonlijke sterktes kunnen inzetten om complementariteit te bekomen
Vraag een offerte aan

Uw trainer

Anja Pairoux is erkend bemiddelaar, personal coach, MBTI-coach, trainer en auteur. Door verschillende opleidingen in België, Nederland en de USA, werd ze de eerste plusoudercoach in België en publiceerde in 2014 haar eerste boek “Je wist waar je aan begon!?”. Ze vertaalde haar expertise in anders samengestelde gezinnen naar de werkvloer waar ook teams uitgedaagd worden door hun verschillen.

Op basis van de Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) werkte ze unieke teambuilding concepten uit waardoor teams terug efficiënter kunnen samenwerken. In het kader van de Work-Life Index helpt ze gezin en werkvloer in harmonie te brengen: doordat je de betrokkenheid van je gezin naar je werksituatie verhoogt, ga je jezelf ontlasten en daardoor je effectiviteit op de werkvloer terugvinden. Je hebt bijvoorbeeld geen energieverlies meer door schuldgevoel.

Anja haar missie bestaat erin om mensen (terug) in verbinding te brengen door in te zetten op de kracht van het individu. Wanneer elk individu in een groep ten volle zichzelf mag zijn en blijven, zal dit niet alleen het individu, maar ook de groep ten goede komen en versterken.

Anja Pairoux
Mbti Workshops Apluscoaching

INTRODUCEER VANDAAG NOG

DE MBTI WORKSHOP IN JOUW BEDRIJF

Praktisch

 • Workshop 1/2 dag of volledige dag

 • Prijs 1/2 dag = € 1.250 – volledige dag = € 1.850 (excl. didactisch materiaal)

 • Maximum aantal deelnemers: 16 personen per workshop.

 • Gehanteerde taal: Nederlands of Engels.

 • Specifieke kostprijs voor MBTI-rapportering – didactisch ondersteunend materiaal*

* Op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst bij het officiële MBTI-assessment center krijgt elke deelnemer een eigen individueel rapport met feedback over werkstijl, communicatiestijl, ontwikkelingspunten en valkuilen. Elke deelnemer ontvangt een MBTI-werkboekje en een type-flip die kan helpen om op het bureau te plaatsen en regelmatig verschillen met andere types af te toetsen.

Vraag hier een offerte op maat van jouw team/bedrijf

Referenties

Apluscoaching | Mbti Workshop | Evonik
Apluscoaching | Mbti Workshop | Riello
Apluscoaching | Mbti Workshop | Stäubli
Apluscoaching | Mbti Workshop | Cities Northern Netherlands