BOEK “JE WIST WAAR JE AAN BEGON!?”2019-10-15T12:32:46+02:00

Boek voor stiefouders

In 7 stappen naar een
gelukkiger samengesteld gezin

‘Stiefmoeder worden is
het beste dat mij kon overkomen’

In onze samenleving zijn nieuw samengestelde gezinnen al lang geen uitzondering meer. Steeds meer mensen komen als plusouder dan ook voor situaties en vragen te staan waar niet altijd een pasklaar antwoord voor is. Maar: door het taboe dat er rond dit onderwerp nog steeds heerst, hebben veel plusouders het gevoel dat ze alleen staan.

Vanuit mijn eigen bewogen gevoelens als stiefmoeder ben ik in de problematiek van samengestelde gezinnen gerold.  Ik vond er mijn roeping in om zelf als eerste stiefoudercoach in België aan de slag te gaan.  En ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik er zelf een rijker en sterker persoon van geworden ben. Dankzij de problemen waar ik in mijn nieuwe gezin op botste.

In mijn plusoudercoaching merk ik dat heel wat mensen het moeilijk vinden om over hun situatie te praten door het taboe dat hier nog rond hangt.  Plusouders denken dat ze alleen staan met hun gevoelens, durven niet toegeven dat ze hulp nodig hebben, zijn bang voor de ex-partner die dikwijls nauwlettend toekijkt op de omgang met de kinderen. Veelal denken stiefouders tenslotte dat uit mekaar gaan nog de enige optie is.

Ik schreef een werkboek als eerste stap voor stiefouders om zichzelf te coachen naar een nieuw evenwicht in hun situatie.  Het boek is doorspekt met verhalen waarin de lezer zich zal herkennen.

Hierbij breng ik grotendeels eigen verhalen omdat ik van mening ben dat, als ik een taboe wil opheffen rond dit thema, ik zelf het voorbeeld moet stellen door mijn eigen belevingswereld bloot te geven.  Daarnaast geef ik telkens kennis en inzichten mee, die nodig zijn om uit te leggen waar de valkuilen en uitdagingen liggen. Tenslotte zet ik de lezer ook zelf in denkoefeningen en reflectie op de eigen situatie door de oefeningen in elk hoofdstuk.

De inzichten die verwerkt zijn in het boek hebben zowel mijn eigen relatie als die van mijn klanten geholpen om harmonie te vinden in hun gezinnen.  Het is mijn bedoeling om mensen te helpen ook hun weg te vinden en de slaagkansen van hun nieuwe gezin te verhogen, in het belang van alle betrokken gezinsleden.

Anja Pairoux

werkboek voor plusouders - in 7 stappen naar een gelukkig samengesteld gezin
Bestel hier jouw exemplaar

Een mooi boek voor een stiefmoeder die zelf geen kinderen heeft en eventueelplannen heeft voor een eigen kindje.

Beide onderwerpen worden realistisch beschreven, fijn is dat de schrijfster ook geweldloze communicatie toepast.

*****  Goed boek vol begrip én oplossingen

Reviews op Bol.com

Al van bij het begin, waren er heel veel herkenbare ervaringen en gevoelens. Het boek helpt je in je zoektocht naar bevestiging, toont dat je niet alleen bent met deze situaties en laat je nadenken over hoe het anders kan door vragen en oefeningen.

Een echte aanrader voor plusouders.

***** Herkenbaar

Reviews op Bol.com

Als plusouder wilde ik er graag bijhoren en dus deed ik extra mijn best. Ik wilde een goeie band opbouwen met mijn pluskinderen, maar hoe meer ik mijn best deed, hoe minder dankbaarheid en erkenning ik leek te krijgen. Mijn omgeving begreep me niet “je wist toch dat hij kinderen had?!”.  Dit boek heeft letterlijk mijn relatie en ons gezin gered. De denk- en schrijfoefeningen in het boek zorgen ervoor dat je aan de slag gaat en het anders gaat aanpakken in de praktijk. Dank u, Anja!!

*****  Dé hulplijn en handleiding voor plusouders

Reviews op Bol.com

Beste Anja

Ik zou je willen danken voor je herkenbare verhaal.  Zo fijn om te weten dat ik niet alleen ben met mijn gevoelens en gedachten.Als ik het moeilijk heb neem ik je boek erbij, het is een houvast om terug harmonie en rust in mijn hoofd te krijgen. Ik kijk alvast uit naar je volgende boek waarin je de uitdagingen van het puberen van stiefkinderen aanhaalt. 

***** Bedankt

Review op Bol.com

Niemand kiest ervoor om stiefmoeder te worden. Dat plan maak je niet, dat overkomt je. Zonder dat je een keuze hebt. Want je kiest voor een liefde. En vaak is die heel groot en die kinderen kan je niet wegcijferen.
Nergens is er een hulplijn die je zegt hoe je dat aanpakt. Een hulplijn voor al je vragen, zorgen, twijfels en frustraties. Want verder dan “je wist toch dat hij/zij kinderen had?” raak je vaak niet in de buitenwereld. Nergens was er een hulplijn.

Nu wel. Anja is er. En Anja heb je nodig.

Voorwoord door Siska Schoeters in het boek “Je wist waar je aan begon!?”

7 tips voor stiefouders in samengestelde gezinnen.

De fout die velen maken, is zo snel mogelijk een ‘gezinnetje’ te willen vormen, zoals we dat allemaal kennen. Maar eens je in een nieuw samengesteld gezin zit, zal je nooit nog een klassiek gezin vormen. Je moet allemaal op zoek naar je plek in dit samengesteld gezin en naar je rol daarin. De klassieke ouderrol kàn je als stiefouder niet opnemen. Rationeel gezien weten vele plusouders dit, maar onbewust doen ze het toch. Dit is niet evident.

7 tips om het wél te doen slagen:

1. Neem de tijd.
2. Stel je verwachtingen bij.
3. Laat het beeld van het ‘klassieke gezin’ los.
4. Leg je focus op de goede dingen.
5. Durf de zaken te benoemen.
6. Volg je hart!
7. Doe meer door minder te doen.

Lees er meer over in mijn blog
7 tips voor stiefouders

De PlusouderConsulenten

LID VAN EEN NIEUW GEZIN? U ZOEKT ADVIES EN BEGELEIDING?
EEN PLUSOUDERCONSULENT IN UW REGIO COACHT U TIJDENS HET PLUSOUDER GPS-TRAJECT

Anja Pairoux van Apluscoaching heeft samen met de Pareto Group – initiatiefnemers van De ScheidingsConsulenten – een netwerk van plusouderconsulenten opgeleid.

Niemand kiest ervoor om plusouder te worden. Dat plan maak je niet, dat overkomt je. Want de liefde is groot, en de pluskinderen kan je niet wegcijferen. Maar plusouders zitten met veel vragen en worden soms geconfronteerd met het onbespreekbare: “Hoe kan ik zeggen dat ik zijn/haar kinderen niet zo graag zie als mijn kind?”, ‘Hoe kan ik zeggen dat de moeder/vader van zijn/haar kinderen te veel invloed heeft in ons gezin”.

Om dit bespreekbaar te maken is de website www.plusouderconsulenten.be opgestart. Hier vinden plusouders al erkenning en herkenning voor hun veelal ongekende en dus onbeminde problemen.

Daarnaast kunnen plusouders via de website een GPS-traject opstarten met een plusouderconsulent. Dit begint met een eerste intake gesprek bij de plusouderconsulent in hun regio.

Plusouder GPS-traject

In 7 stappen naar een gelukkiger samengesteld gezin

Het plusouder GPS-traject: 100% begeleiding tegen een vaste prijs.

Lees meer

Blog

You Can’t Cross the Ocean merely by Standing and Starring at the Water

Waar kan je ons vinden?
Blijf op de hoogte
ANJA PAIROUX