Business Coaching

Het verschil tussen MBTI en DISC voor jouw bedrijf of team!

Ben je op zoek naar een tool om het ware potentieel naar boven te halen van jouw management team of personeel? Dan is het belangrijk om het juiste model te kiezen.  Zowel MBTI als DISC bieden toepasbare inzichten voor bedrijfsomgevingen en helpen jouw organisatie. Maar wat is het verschil tussen MBTI en DISC en welke kan jij het best inzetten voor jouw team of bedrijf? 

Een krachtige teambuilding tool

Verschil tussen MBTI en DISC

Als je doelen wil bereiken met je bedrijf of team of je wil verder groeien, zelfbewustzijn is essentieel om die doelen te bereiken. Teams en teamleden moeten optimaal samenwerken en communiceren. Het inzetten van persoonlijkheidstest is één van de manieren om dit proces te optimaliseren.

Maar welke tool moet je nu juist gebruiken?

Er wordt vaak gevraagd naar het verschil tussen MBTI en DISC en wat het voordeel is om de ene boven de andere te gebruiken. Zijn er voor- en nadelen bij de verschillende benaderingen. Kan je ze ook verkeerd inzetten?

Zowel MBTI als DISC geven een inzicht in persoonlijkheistypes. Beide worden alom gerespecteerd en gebruikt door individuen, organisaties, instellingen en bedrijven over de hele wereld. Er zijn echter een paar opmerkelijke verschillen tussen MBIT en DISC. Lees er hieronder meer over.

Belangrijkste voordelen van de MBTI benadering

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®) sorteert individuen in 16 vierlettertypes gebaseerd op de archetypes van Carl Jung.

 • Extraversion (E)/ Introversion (I) – Extraverte types halen hun energie het meest uit interactie met anderen. Introverte types geven de voorkeur aan stille reflectie en tijd alleen.
 • Sensing (S)/ Intuition (I) – Sensing-types willen informatie op een gedetailleerde, sequentiële manier ontvangen. Intuition-types geven de voorkeur aan het grotere geheel waarbij informatie op een verbeeldingsvolle manier gedeeld kan worden.
 • Thinking (T) / Feeling (F) – Thinking-types focussen op het verbeteren van de taken en houden rekening met objectieve en logische principes. Feeling-types leggen de nadruk op het verbeteren van de relaties terwijl ze rekening houden met de motieven van andere mensen.
 • Judging (J)/ Perceiving (P) – Judging-types werken graag op een georganiseerde en gestructureerde manier en gaan daarbij graag planmatig tewerk. Perceiving-types functioneren beter in een flexibele omgeving en krijgen hun inspiratiestoot vlak voor een deadline, tot grote frustratie van de Judging-types die ruim voor de deadline klaar willen zijn met een taak.
Verschil Tussen Mbti En Disc | Apluscoaching

Belangrijkste voordelen van de MBTI benadering:

 • MBTI gaat over eigenschappen zoals energiehuishouding, concreet versus abstract denken, beslissingsprocessen, communicatie, conflicthantering, creativiteit, individuele versus collectieve oriëntatie, verschillen en complementariteit. Het is kortom een aanvaardingstool.
 • Over het algemeen is MBTI een goed beoordelingsinstrument voor de persoon die op zoek is naar zelfkennis (“wie ben ik?”) en begrip over de verschillen met anderen. MBTI-resultaten zijn meestal erg persoonlijk en onthullen doorgaans veel over iemands innerlijke zelf.
 • Omdat MBTI zo diep persoonlijk is en gebaseerd is op een grote hoeveelheid onthullende gegevens uit de uitgebreide MBTI-vragenlijst, kunnen mensen die de MBTI gebruiken plots enorm verrijkende inzichten over zichzelf opdoen en bij uitbreiding rust vinden in de verschillen die ze met hun omgeving voelen.

Lees hier hoe je MBTI kunt inzetten voor jouw bedrijf of team: MBTI worshops for teams & companies

Belangrijkste voordelen van de DISC benadering

DISC richt zich primair op vier dominante gedragstypen:

 • Dominant (rood) – Dit zijn krachtige mensen die de leiding nemen: direct, besluitvaardig, vastberaden en vaak dominant. Het zijn geboren leiders die niet verlegen of subtiel zijn. Ze houden van uitdaging, vrijheid van regels en de leiding kunnen/mogen nemen. Stellen zichzelf moeilijk open en hebben moeite om routinematig en gedetailleerd werk te doen.
 • Invloed (geel) – De vriendelijke, enthousiaste “I” stijlen willen in het midden van de actie staan, wat en waar het ook is. Ze houden van openlijke erkenning, in de belangstelling staan, uitwisselen van gedachten, goede sfeer en gezelligheid. Ze kunnen moeite hebben om ideeën om te zetten in acties en zijn geen liefhebber van precisiewerk.
 • Stabiel (groen) – Stabiele stijlen zijn de meest mensgerichte van de vier stijlen. Het hebben van hechte, vriendschappelijke relaties is een van hun hoogste prioriteiten. Stabiele stijlen houden van waardering, begrip, rust en stabiliteit. Dit zijn meestal ook afwachtende en conflictvermijdende teamgenoten.
 • Consciëntieus (blauw) – “C”-stijlen zijn analytisch, volhardend, planmatig, onafhankelijk en goed georganiseerd. Ze werken liever rustig alleen, met de nadruk op nauwkeurigheid en ‘correctheid’. Mensen in dit quadrant zijn traag in hun besluitvorming en kunnen slecht delegeren.
Verschil Tussen Mbti En Disc | Apluscoaching

Belangrijkste voordelen van de DISC benadering:

 • Maakt voorspellende inzichten in gedrag mogelijk (“hoe je je gedraagt”).
 • Omdat de DISC-beoordeling specifiek is voor de omgeving die u in gedachten heeft bij het maken van de beoordeling, zijn de resultaten meestal niet zo intiem of persoonlijk als MBTI.
 • Het is gemakkelijker voor personen die de DISC-beoordeling doen om hun resultaten te delen, in het vertrouwen dat hoewel de beoordelingsresultaten hun werkpersoonlijkheid onthullen, hun privé-zelf beschermd kan blijven.
Apluscoaching | Leadership Coaching
Apluscoaching | Leadership Coaching

Waarom wij bij Apluscoaching met MBTI werken?

Een gezin is als een bedrijf en een bedrijf is als een gezin. Zo denken we er bij Apluscoaching over en onze ervaring leerde ons dat die visie zeer verhelderend werkt voor mensen die veel tijd met elkaar (moeten) doorbrengen in hun werk en privé omgeving. Het voelt voor die mensen inderdaad soms als ‘moeten’ omdat hun verschillen onoverkomenlijk lijken te worden. Frustraties stapelen zich op, ze voelen zich niet begrepen of onvoldoende gewaardeerd en het lijkt alleen maar van kwaad naar erger te gaan.

Het fundament van de expertise waaruit Apluscoaching is ontstaan, zit bij samengestelde gezinnen. Verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden worden bij mekaar gebracht en moeten het met elkaar doen, de ene met bloedband en de andere zonder bloedband. Op de werkvloer geldt hetzelfde: verschillende mensen moeten het grootste deel van hun tijd met elkaar doorbrengen en samenwerken, dikwijls zonder dat ze zelf de keuze hebben met wie ze willen samenwerken.

De manager als relatiecoach

Wij, bij Apluscoaching, zien elk individu als een volwaardig puzzelstuk dat kan bijdragen aan de grotere puzzel. Door elk individu te helpen om zichzelf beter te begrijpen, gaat dat individu in zijn of haar zelfwaarde staan en een meerwaarde vormen voor het grotere geheel. Dat geldt niet alleen in samengestelde gezinnen zo. Datzelfde principe geldt voor collega’s in een team of tussen teams onderling.

Sommige managers denken dat het werkvloer-verhaal toch wat gecompliceerder zit dan hoe het in een samengesteld gezin loopt. Ons antwoord: het is net omgekeerd! In samengestelde gezinnen is het net gecompliceerder omdat de emoties rond bloedband hier hoger bij oplopen.

We geven hier enkele voorbeelden van frustraties en vraagstukken waar MBTI heel concrete, duidelijke en verhelderende antwoorden in biedt:

Net zoals in het vorige voorbeeld zal er ook hier tussen collega’s een verschil zijn in de manier waarop ze allebei met informatie omgaan. Dit verschil doet zich voor op de dimensie Sensing-iNtuition.

Op de dimensie Judging-Perceiving toont zich het verschil in omgaan met tijd en deadlines. De Judging-voorkeur houdt ervan om op een gestructureerde manier en planmatig naar deadlines toe te werken. Een Perceiving-voorkeur krijgt stress van een strakke planning en wil liever wat speelruimte in de agenda zodat er kan ingespeeld worden op ‘verrassingen’ in de planning.

Wanneer in een gezin het gevoel leeft dat er iemand dingen vertelt die niet kloppen, heeft dat niets met liegen te maken. Meestal kunnen we vanuit MBTI vaststellen dat hier gewoon sprake is van een verschil om de dimensie Sensing (S)-Ituition (N). Waar het kind in dit voorbeeld de wereld eerder bekijkt vanuit verbeelding, nemen de ouders eerder de details in de informatie op. De ouders zullen een kasteel omschrijven als een stenen gebouw terwijl het kind bij een kasteel zal spreken over ridders en prinsessen. Beide denkwijzen zijn juist en gelijkwaardig.
Introversion (I)-persoonlijkheden houden van vergaderstijlen waarin de aanwezigen tijd nemen om na te denken en waarbij iedereen de kans krijgt om rustig te zeggen wat nodig is. Veel interactie tijdens een vergadering werkt vermoeiend voor de Introversion-voorkeur.
Ook deze frustratie heeft meestal te maken met het verschil in hoe de wereld het liefst georganiseerd wordt door een Judging-voorkeur (J) tegenover door een Perceiving-persoonlijkheid (P) of anders gezegd tussen structureel en planmatig werken of werken met wat speelruimte in de agenda en inspelen op verrassingen.

Een Introversion-persoonlijkheid (I) verliest energie bij een veelheid aan interactie. Mensen met deze voorkeur in de dimensie Extraversion (E)-Introversion (I) halen hun energie uit hun binnenwereld en laden hun batterij ook het best op door tijd alleen of in intieme kring te kunnen doorbrengen.

Wanneer partners een verschillende voorkeur hebben in de dimensie Extraversion (E) – Introversion (I), komt dit gevoel wel eens voor. De Introversion-voorkeur heeft nood aan tijd alleen of in intieme kring en begrijpt niet dat de partner daar niet de nodige energie uit haalt. De partner met Extraversion-voorkeur begrijpt de Introversion-voorkeur niet zo en raakt er net van opgeladen om tijd met vrienden en familie door te brengen.
Ook dit voorbeeld gaat over het verschil in Extraversion (E)- en Introversion (I)-voorkeur. De Introversion-voorkeur kan er veel deugd van hebben om tijdens de lunch alleen te zijn en een wandelingetje te maken. De Extraversion-voorkeur vindt het net leuk om tijdens de lunchpauze bij te kletsen en in groep te gaan wandelen.

Extraversion (E)-persoonlijkheden houden dan weer van vergaderingen waarin veel interactie is tussen de aanwezigen. Ze vinden het lastig als er veel stiltes vallen of als ze moeten wachten tot iemand is uitgepraat, zeker als die persoon daar rustig de tijd voor neemt.

Zoals je ziet, lopen de voorbeelden uit werk en privé door mekaar. Of we nu een MBTI-workshop geven in een team of aan particulieren, we halen tijdens de workshops de voorbeelden uit de diverse domeinen erbij. Net daardoor wordt het voor de deelnemers extra verrijkend, boeiend en bij momenten zelfs grappig.

Dankzij MBTI krijgen mensen een heel concreet antwoord op de bovenstaande voorbeelden. MBTI gaat gedetailleerd in op de deelaspecten van ieders persoonlijkheid en waar dan precies het verschil in zit. Je voelt je niet rustiger of begrepen als je op bovenstaande frustraties enkel moet vaststellen: “Oh, maar dat is zo omdat jij rood bent en ik geel!”

More & Better Team Interactions – Onze MBTI workshops

Bij onze MBTI-workshops gaan we in op de specifieke voorbeelden vanuit aanvaarding van de verschillen en met concrete antwoorden op hoe je kan omgaan met de verschillen en ze naar complementariteit kan ombuigen. We zetten in op de kracht van elk individu waardoor iedereen binnen het team of het gezin ten volle zichzelf kan zijn, verder kan openbloeien en op die manier een meerwaarde kan zijn voor het geheel.

De teamleden krijgen inzicht in individuele verschillen, wat zal leiden tot meer samenwerking en productiviteit. Enkele meer specifieke doelen voor de MTBI workshop kunnen zijn:

 • Deelnemers helpen om hun individuele sterke punten en uitdagingen te begrijpen.
 • Teamgenoten laten inzien hoe ze beter met elkaar kunnen communiceren.
 • Conflicthantering verbeteren tussen teams door de waardering van individuele verschillen te verbeteren.
 • Efficiëntie bereiken in diverse projecten en/of vergaderingen door inbreng van diverse MBTI profielen.

Verkeerd gebruik van MBTI

MBTI kan ook op een volgens ons verkeerde manier gebruikt worden. We horen regelmatig mensen die op hun werk een MBTI-workshop volgden en daarna het gevoel hadden dat hun MBTI-profiel tegen hen gebruikt werd. Bijvoorbeeld: “Tja, jij bent in MBTI dat profiel, maar voor jouw job zou je wat meer van dat andere spectrum moeten ontwikkelen.”

Dit is niet de bedoeling van MBTI en bij Apluscoaching volgen we die zienswijze absoluut niet. Het is bij ons de bedoeling dat mensen zichzelf herkennen, zich erkend voelen en gemotiveerd aan de slag gaan om verder te groeien dankzij hun MBTI-profiel, en dus niet ondanks.

Eén van onze deelnemers uit onze coachingopleidingen had de MBTI-training in haar eerdere opleidingen tot psychologe al gevolgd. Ze stapte onze opleiding binnen met het idee dat ze dit al kende en dus niet veel zou bijleren. Op het einde van de opleidingsdag koppelde ze terug dat het mindblowing verschillend was van haar eerdere ervaringen met MBTI.

Concreet zei ze: “In mijn opleidingen heb ik de tools die jij ons aanleert al gezien, maar daar lag de nadruk altijd weer op de negatieve invalshoek. We moesten die tools leren gebruiken om mensen te beoordelen in waar ze niet sterk in zijn en zich nog verder moeten ontwikkelen. Jij leert ons met diezelfde tools de nadruk te leggen op het positieve, meer bepaald hoe mensen meer bewust kunnen worden van waar hun krachten zitten en daarop verder kunnen bouwen voor hun groei en ontwikkeling.”

Introduceer vandaag nog onze MBTI workshop in jouw bedrijf

Referenties