Bij Apluscoaching coachen we vanuit de insteek dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat status, diploma’s en certificaten niets zeggen over de waarde van iemand. Theorie en certificaten zijn wat Apluscoaching betreft ondergeschikt aan dat wat in praktijk werkt. Het resultaat dat mijn klanten halen, heeft mij hierin bevestigd. Onze opleidingen zijn dus niet ICF erkend.