Je wist waar je aan begon!? 

Voor vele stiefouders is de nieuwe gezinssituatie niet evident.

66% van de nieuwe gezinnen gaat binnen de 3 jaar al terug uit elkaar.

De fout die velen maken, is uitgaan van de klassieke gezinsformule. Een nieuw samengesteld gezin zal nooit een klassiek gezin vormen.

“Pas wanneer je aanvaardt dat alles abnormaal is, wordt het normaal.” 

Anja Pairoux

7 tips voor stiefouders om het wél te doen slagen

1. Neem de tijd

Een samengesteld gezin heeft gemiddeld 7 jaar nodig om zich te settelen. Verwacht dus niet dat het vanaf dag één goed loopt.

De plusouder heeft het gevoel aan hoge verwachtingen te moeten voldoen, niet alleen verwachtingen van de partner, maar ook van de hele omgeving rond het stiefkind. Het allemaal goed doen, dat lukt niemand.

Zoek naar een samenwerking binnen jullie nieuwe gezin die voor iedereen werkt, ook al is dit atypisch.

3. Laat het beeld van het klassieke gezin los!

4. Leg je focus op de goede dingen!

Vergeet niet om stil te staan bij wat wél goed gaat in jullie gezin.

5. Durf de zaken te benoemen!

Leer op een oprechte en constructieve manier benoemen wat je denkt en voelt.

6. Volg je hart!

Wanneer je doet wat je doet vanuit je hart, is het altijd juist. Gun jezelf ook de kans fouten te maken en eruit te leren.

7. Doe meer door minder te doen!

Laat de verantwoordelijkheid bij je partner, de biologische ouder. Het zijn zijn/haar kinderen, jij hoeft het niet allemaal op te lossen.

Je wist dus niet half waar je aan begon, maar je weet wel dat je vanaf hier een manier moet zoeken om ermee om te gaan.

Plusoudercoaching

de start van een nieuw begin!

Na een eerste telefoontje maken we een afspraak voor een intake gesprek. Hierna beslis jij!

Hoe gaan we te werk?

De tijd is rijp om je eigen zuurstofmasker op te zetten!

Als het klikt, stellen we samen een persoonlijk traject op.