Praktijkdagen

voor coaches, bemiddelaars, therapeuten, …

Als hulpverlener (coach, bemiddelaar, therapeut, …) heb je nood aan uitwisseling van kennis en inzichten met collega’s, dat is gewoon zo.  Als je alleen werkt, loop je op een bepaald moment vast en zou je graag met collega’s kunnen overleggen hoe zij sommige cases zouden aanpakken.  Of als startend hulpverlener zou het je heel erg vooruithelpen in het zelfvertrouwen om samen met anderen te kunnen oefenen op de vaardigheden.

Aplus nodigt je mee uit aan de tafel om cases te bespreken, te overleggen met andere coaches en te leren uit elkaars praktijkvoorbeelden.

De praktijkdagen zijn er om een netwerk van gelijkgestemde experten als back-up te bouwen.  Omdat je deel uitmaakt van de aplus-experten in de praktijkdagen heeft Anja direct voeling met jouw evolutie en expertise.  Anja werkt zelf continu aan groei en opportuniteiten binnen een groter kader.  Indien er binnen dergelijke opportuniteiten nood is aan bijkomende hulpverleners weet Anja via de praktijkdagen wie op welk domein kan ingezet worden.  Op die manier breng je jezelf ook in verbinding met je eigen toekomstperspectief.

Tijdens een coaching traject kan het gebeuren dat tussenkomst van een bemiddelaar of MBTI-gecertifieerd coach nodig is.  In dergelijke gevallen kunnen coaches uit de praktijkgroep Anja inschakelen met een korting op de normale tarieven.  Bijvoorbeeld: je hebt een ouder in coaching en een bepaald moment komt de vraag om de partner mee in sessie in te brengen.  In dat geval vraagt de betrokken coach Anja om als neutrale bemiddelaar voor een duo-sessie op te treden.  De afspraak wordt hiertoe gemaakt, klant heeft facturatie-afspraken rechtstreeks met de coach en coach rekent deze aparte sessie af met Anja.  De klant heeft het voordeel dat alles gecovered is bij de afspraken met hun coach en voelt duidelijk dat de coach deel uitmaakt van een onderbouwd en sterk netwerk.

Wat behandelen we tijdens de praktijkdagen

 • bespreking van cases

 • accountability van de groep: zit je met een idee of een nieuwe droom die je nog wil realiseren? Dit is de plaats om deze te delen… je kan er vanop aan dat het groepsgevoel je zal helpen om je droom toch na te streven ondanks de kleine en minder kleine drempels die je daarbij tegenkomt

 • rollenspelen met feedback om te groeien in vaardigheden

 • we delen ook onze fouten, zodat we er met z’n allen kunnen uit leren. Anja is ervan overtuigd dat de groep net sterker wordt door het delen van kwetsbaarheid en onzekerheden

 • groepscoaching: je loopt soms vast op iets en dan kan je dit als case in de groep inbrengen om er samen uit te leren – jij groeit doordat de groep jou coacht en de groep groeit omdat ze een case samen kunnen behandelen

7 tips voor stiefouders

Reserveer jouw plaats aan onze tafel

 • 10 maanden per jaar of 50 uren

 • maandelijkse afspaak gedurende 1 werkdag van 10u tot 15u

 • tijdens de zomermaanden is er geen praktijkdag, maar nodigt Anja de deelnemers uit op een teambuilding

 • inschrijven aan € 2 500 excl. BTW, dranken, maaltijden en didactisch materiaal

 • alle trainingen gaan door bij aplus coaching in Aartselaar

 • inschrijven via KMO portefeuille mogelijk

Gezien de onderwerpen steeds ingebracht worden door de deelnemers en lesthema’s dus niet vooraf bepaald zijn, wordt hier geen didactisch materiaal voorzien. Elke deelnemer heeft zijn map uit de specialisatie-opleiding om op verder te bouwen en notities te nemen.

Over Anja Pairoux

Anja Pairoux is erkend bemiddelaar, personal coach, MBTI-coach, trainer en auteur. Door verschillende opleidingen in België, Nederland en de USA, werd ze de eerste plusoudercoach in België en publiceerde in 2014 haar eerste boek “Je wist waar je aan begon!?”. Ze vertaalde haar expertise in anders samengestelde gezinnen naar de werkvloer waar ook teams uitgedaagd worden door hun verschillen.
Op basis van de Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) werkte ze unieke teambuilding concepten uit waardoor teams terug efficiënter kunnen samenwerken. In het kader van de Work-Life Index helpt ze gezin en werkvloer in harmonie te brengen: doordat je de betrokkenheid van je gezin naar je werksituatie verhoogt, ga je jezelf ontlasten en daardoor je effectiviteit op de werkvloer terugvinden. Je hebt bijvoorbeeld geen energieverlies meer door schuldgevoel.
Anja haar missie bestaat erin om mensen (terug) in verbinding te brengen door in te zetten op de kracht van het individu. Wanneer elk individu in een groep ten volle zichzelf mag zijn en blijven, zal dit niet alleen het individu, maar ook de groep ten goede komen en versterken.